ansøgning1. Sørg for at dit projekt opfylder det formål, som den pågældende pulje støtter.

 • Det kan anbefales at læse beskrivelsen af puljen igennem for at forstå hvad den støtter.
 •  Dernæst forsøge at tilpasse dit projekt så det rummer de elementer som kvalificerer til at få støtte.
 • Her er det vigtigt at lave en god beskrivelse af projektet, så det er tydeligt, hvad målene med projektet er.
 • Søg kun i de puljer som er relevante for jeres projekt og vær konkrete i jeres behov.

2. Budgettet skal sættes op således at det er nemt at gennemskue, hvad puljepengene går til.

 • Hvad koster det at gennemføre projektet.
 • Her er det rigtig vigtig også at vise hele budgettet, og klargøre hvor resten af pengene kommer fra.
 • Projekter hvor økonomien er lidt uklar har sværere ved at få tildelt støtte, da risikoen for at projektet ikke vil blive gennemført er for stor.
 • Puljerne støtter ikke lønomkostninger, de penge skal findes et andet sted.
 • Hvis du eventuelt bliver bevilliget penge andetsteds fra, så oplys det og vis hvor de bliver brugt, det gør dit projekt mere troværdigt.

3. Søg i god tid.

 • De fleste puljer har tidsfrister der skal overholdes, modtages de ikke i tide, bliver de ikke taget i betragtning.
 • Der er ligeledes en svarfrist på 3-4 måneder, hvorfor det er vigtigt at du søger i god tid inden at dit projekt skal søsættes.

4. Tidsplan og Målsætninger.

 • Efter at have defineret målsætningen, er det vigtigt at på defineret delmålene og sat en tidsplan for hvornår disse skal være indfriet.
 • Dette giver overblik både til jer selv og viser I har overblik over jeres ressourcer og jeres projekt.
 • I et projekt er der altid 3 faser, gør klart i tidsplanen hvornår de forskellige ting skal ske.

5. Organisation og Samarbejdspartnere.

 • Indenfor organisationen, uddeleger opgaverne og identificer hvem der har ansvar for dem, og hvornår de skal have indfriet deres opgave.
 • Identificer dine samarbejdspartnere, præsenter dem i ansøgningen, vedlæg deres CV og klarlæg hvad de er med til at bidrage i dit projekt.

6. Baggrund for projektet Kvalitet i dit projekt.

 • Fortæl hvad baggrunden er for dit projekt, hvor er det dit der det vigtigste.
 • Her er det også vigtigt at dit projekt er interessant  og have nok kvalitet for at kunne opnå midler.
 • Sørg for at der er dybde nok i dit projekt, ved at skrive op hvad man som publikum eller deltager får ud af det, og se om der eventuelt skal laves mere for at opnå mere dybde og kvalitet.

7. Målgruppeprofil_400

 • Beskriv hvem der er din målgruppe for projektet.

8. Bilag

 • Hvilke bilag er obligatoriske, f.eks. budget bilag, tilladelser, lejekontrakter over de pågældende lokaler hvor eventet skal afholdes osv.

9. Markedsføring

 • Beskriv hvordan du vil markedsføre dit projekt.
 • Det skal ligeledes stå i dit budget, hvor mange penge du vil bruge på det.

10. Opfølgning.F

 • Når du har fået bevilliget midler, send takkebrev og vis hvad pengene er gået til.
 • Opnår du andre midler, informer diverse fonde /- puljer at du har opnået støtte.
 • Dokumentation for at projektet er blevet gennemført, ved at aflægge en rapport om forløbet.