Artcore workshops:images 5

Er til de unge15-25 år, hvor de bliver introduceret til teori og praksis indenfor kunstarterne scenekunst/ film / billedkunst. Artcore workshops vil finde sted i 5 weekender som internat ophold. De vil finde sted fra oktober 2013 – december 2014, hvor der vil bliver afviklet 5 ophold fordelt på de 5 kommuner Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Fakse.

Artcore netværksmøder:

Skal udvikle samarbejdet mellem kulturregionens kulturskoler, billedskoler, dramaskolerne og de kunstneriske grundkurser. Netværksmøder skal hjælpe til med at der arbejdes på tværs at kommunegrænser, organisationer og driftsmodeller.

Vil blive afholdt fra oktober 2013 – december 2014. Møderne arrangeres af Talentskolen i samarbejde med de primære samarbejdspartnere.

Artcore seminar:images 2

Etableringen vil give en mere fagligt kvalificeret og nuanceret forståelse af talentudvikling og kunstarter i kulturregionen. Seminarerne vil blive gennemført fra oktober 2013- december 2014.

images