“Vi vil skabe attraktive og dynamiske bymiljøer for unge i regionen.”
Med udgangspunkt i byernes historik skal projekt “Attraktive byrum” udvikle byrumsaktiviteter til glæde for både borgere og turister. Samtidig er det pilotprojekt for et tværgående udviklingssamarbejde mellem Østdansk Turisme, kommuner og lokale vidensinstitutioner, hvor vi arbejder med udvikling af byrummenes kulturhistoriske potentialer.

Stege har fx turisme-potentiale som middelalderby, og de gode sild er stadig en væsentlig del af handelsbyens identitet. I Næstved handler projektet “Næstved Kunstby” om street art: Internationalt anerkendte kunstnere fornyr kedelige gavle; der bliver afholdt udstillinger; og byens unge kan udvikle de kreative talenter i street art-workshops. En tredje by er på trapperne med et spændende byrums-koncept.