Der vælges hvert år i januar en rådgivende kulturgruppe på fem personer blandt medlemmerne af netværket Kulturstrømmen. Den rådgivende kulturgruppe fungerer som rådgivende organ for sekretariatet, herunder udarbejdelse af retningslinjer for puljer, sparring i forhold til indkomne ansøgninger mv. Den rådgivende kulturgruppe bidrager til at udbrede og forankre kulturaftalen blandt kulturaktørerne, ligesom den bidrager til at sikre, at sekretariatet kontinuerligt opdateres omkring de strømninger, tendenser og ønsker, der er blandt kulturaktørene.

Medlemmerne i den rådgivende kulturgruppe er:

  1. Siri Facchini Haff, Cantabile2, Vordingborg
  2. Stine Smith, Suså Festival, Næstved
  3. Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster
  4. Kit Kjærbye, billedkunstner
  5. Birgitte Getting, Orenæs Saloner og improskue´spiller

Klik på navnene i Den Rådgivende Kulturgruppe og få en nærmere præsentation af hvem, der gemmer sig under navnene.

Siden her er under opbygning, så det er ikke alle navne, der har et aktivt link endnu.