Projektet handler om at sætte den historiske dokumentation i spil, som findes i kommunearkiverne i Kulturregion Storstrøm. Vi vil dermed synliggøre den ressource, der findes i arkiverne og formidle dele af samlingerne, således at arkiverne aktivt kan bruges i forhold til undervisningen i folkeskolen.

Helt konkret handler projektet om at udarbejde en kort præsentationsfilm af de 4 kommunearkiver samt formidle kommunale kilder til et undervisningsforløb. Det sker bl.a. ved at udarbejde en kildesamling med lokale, kommunale arkivalier fra perioden 1940-1945. I projektet indgår en digitalisering af udvalgte arkivalier, herunder film og billeder.

Ved at udarbejde en kildesamling fra perioden 1040-1945 og digitalisere udvalgte kilder fra perioden, giver projektet elever og arkivbrugere en mulighed for selv at se og undersøge, hvilke aftryk Besættelsen har sat sig gennem arkivalier hos den offentlige myndighed, der var tættest på borgerne, nemlig kommunen. På den måde handler projektet om den nære historie, men har et nationalt og internationalt perspektiv.