Når du har modtaget støtte fra Kulturregion Storstrøms puljer, er det vigtigt at du husker at sende os en evaluering samt regnskab senest to måneder efter dit projekt er afsluttet. Før kan vi i Kulturregion Storstrøm ikke udbetale den resterende støtte.

Følg linket her til vores evalueringskema, og husk at vedhæfte et godkendt regnskab, der viser at de midler der er tildelt til dit projekt, er anvendt som du har beskrevet det i det budget du sendte os, da du ansøgte om støtte fra kulturregionens puljer. Du bedes også vedhæfte denne blanket, som du har skrevet ud, skrevet under og dermed berigtiget regnskabet med din underskrift.