Projekt-evaluering

Afsluttende evaluering af projekter og aktiviteter støttet af Kulturregion Storstrøms puljer.
 • Navn på organisation / institution / forening eller enkelt aktør
 • Kontaktperson (ej relevant, som enkelt aktør)
 • Evt. ændringer siden du / I søgte om støtte til jeres projekt (adresse,telefonnummer, mail, hjemmeside, nem-konto mv.)
 • Navn på organisation / institution / forening / kunstner eller anden aktør
 • Kontaktperson (ej relevant, hvis enkelt aktør)
 • Evt. ændringer (adresse, telefonnummer, mail, nem-konto mv.)
 • Navn på organisation / institution / forening / kunstner eller anden enkelt aktør
 • Kontaktperson (ej relevant, hvis enkelt aktør)
 • Evt. ændringer (adresse, telefonnummer, mail, hjemmeside, nem-konto mv.)
 • Beskriv hvordan projektets forløb og indhold. Hvad var planlagt? Hvad er blevet gennemført? Hvornår og hvordan? Hvilke resulater er blevet opnået i forhold til det forventede mv.
 • Se mere om vores mål i kulturaftaleteksten
 • Hvem fik glæde af projektet: Var det familier, ældre, unge mv. som deltog eller overværede jeres projekt / aktivitet ?
 • Vedlæg gerne en kopi af pressemeddelelser, artikler og andet kommunikationsmateriale.