Kulturregion Storstrøm igangsætter udarbejdelse af en destinationsanalyse og –strategi med fokus på synliggørelse af områdets natur- og kulturarv. Analysen skal komme med anbefalinger til konkrete projekter.

Nedenstående beskrivelse er et udkast, der skal videreudvikles i samarbejde med Kulturstyrelsen, som i forhandlingerne omkring en ny aftale har udtrykt ønske om at deltage i kvalificeringen af dette mål.

Formål

At gøre Kulturregion Storstrøms natur- og kulturarv mere synlig og nemmere tilgængelig for borgere såvel som for tilrejsende

Mål

 • At klarlægge muligheder for oplevelsesbaseret forretningsudvikling af Kulturregion Storstrøms natur- og kulturarv
 • At skabe bevidsthed om Kulturregion Storstrøms natur- og kulturarv
 • At gøre natur- og kulturarvsoplevelser i Kulturregion Storstrøm synlige

Effekter

 • Flere borgere benytter de muligheder, der er for oplevelser med natur- og kulturarven
 • Flere tilrejsende til Kulturregion Storstrøm
 • Øget indtjening på oplevelser med kultur- og naturarv
 • Øget viden og stolthed ved Kulturregion Storstrøms kultur- og naturarv
 • Øget samarbejde mellem kulturlivet og turismeerhvervet

Kravspecifikation til destinationsanalysen og –strategien

 • Analysen skal udarbejdes i 2013
 • Analysen skal komme med anbefalinger til konkrete projekter
 • Analysen skal afdække kultur- og naturarvens oplevelsesøkonomiske potentialer i Kulturregion Storstrøm

Derudover forventes et samarbejde med kulturLINK, der i foråret 2014 planlægger en opdatering af kulturlandskabsanalysen.