KulturLINKs egen hjemmeside

KulturLINK på Facebook

Filosofien bag KulturLINK Femern Bælt projektet kan udtrykkes gennem overskriften ’Fællesskab og mangfoldighed’. Udfordringen består i at skabe et fællesskab med bund i den kulturelle mangfoldighed i regionen.

KulturLINK-projektet gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august 2014, og har fokus på følgende 6 kuturelle temaområder:

 • Billedkunst
 • Scenekunst
 • Musik
 • Litteratur
 • Film/medier
 • Kulturarv

KulturLINK skal tjene som en katalysator for nye initiativer og skal samtidig skabe rammerne for et forbedret kulturelt såvel som økonomisk samarbejde i regionen. Ved at skabe en form for ’mental bro’ skal KulturLINK give muligheden for at mennesker i Femern Bælt regionen kan bringes sammen og en regional bevidsthed kan vokse frem.

Projektet vil undervejs udnævne 6 kulturelle ambassadører for regionen, gennemføre en årlig projektide-konkurrence med fokus på people-to-people aktiviteter, gennemføre netværkstræf samt udarbejde et virtuelt træfpunkt for de aktører, der har lyst til videre samarbejde i regionen.

Ansvarlige for gennemførelse af projekter er:

 • Projektleder Nicola Lucas (strategi/koncept), Industri- og Handelsekammeret i Lübeck
 • Kulturspejder Helen Sværke (kulturelle aktiviteter og netværk), Næstved Kommune

Finansiering af projektet:

Samlet sum 8.2 mio. DKK = 1,1 mio. € + en ekstra bevilling på 128.294,49€ for forlængelse af projektet i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014.
Finansiering gennem Interreg IVA-programmet med 60%, resten lægges som medfinansiering af de involverede partnere.

Projektet omfatter 14 kommuner i Danmark fra Odsherred til Lolland, kommunerne i Kreis Ostholstein og Plön samt byen Lübeck

Kulturaftalens mål for videreførelsen af KulturLink er:

 • Fastholdelse: at sikre en fortsat interesse for grænseoverskridende samarbejde i regionen
 • Udvikling: at udvikle ansøgning til mindst et fremtidigt internationalt projekt til indlevering ultimo 2014

Delmål for ”Fastholdelse”

 • At pleje eksisterende og opbygge nye netværk med interesse for grænseoverskridende aktiviteter på grundlag af det eksisterende netværksarbejde fra kulturLINK og det opstartede netværksarbejde i regi af Kulturregion Storstrøm
 • At opsøge/afdække aktører og sektorer, der i særlig grad kan virke som løftestang for yderligere internationale samarbejder

Delmål for ”Udvikling”

 • At udarbejde en strategi for et nyt internationalt samarbejde byggende på de eksisterende erfaringer fra såvel Kulturregion Storstrøm som andre regioner
 • At undersøge muligheder for fremtidige partnerskaber ud over Kulturregion Storstrøms grænser, både i nationalt og internationalt regi
 • At udvikle det faglige indhold til den kommende projektansøgning (evt. flere) i samarbejde med relevante aktører

Effekter

 • Større viden om mulighederne for internationalt samarbejde, herunder partnerskaber, finansiering mv.
 • Øget kendskab til strukturelle forskelle mv., der kan virke som barrierer for grænseoverskridende samarbejde
 • Øget interesse for at indgå i grænseoverskridende samarbejder og projekter for såvel forvaltninger som aktører
 • Målrettet udvikling og design af internationale projektideer