Kit Kjærbye

Billedhugger, blandede medier

 

1979 Cand.Phil. Art, Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København.

2011 Master i ledelse Kunst- og Kultur.

2001 – Leder af Køge Billedskole og BgK, billedkunstgrundkursus.

2001 – Kontaktperson ved Sommerudstillingen Masnedøfortet.

2008 – Projektkoordinator på INTERREG projekterne ArTeMa og RegioSkill, to grænseoverskridende projekter med deltagelse af tyske og danske elever fra erhvervsfaglige skoler, faglærere og billedkunstnere.

2010 – Formand for Kvindelige Kunstneres Samfund.   

Siden 1997 bosat med værksted i Nakskov. Iværksætter af kunst- og kulturprojekter lokalt, regionalt og internationalt. Min store interesse for tværgående kunst- og kulturprojekter har fyldt min hverdag de sidste 20 år, sideløbende med mit arbejde som billedhugger.

Jeg ønsker at genopstille til den Rådgivende Kulturgruppe, fordi arbejdet i det første halve år har givet mig inspiration til nye perspektiver i kulturaftale sammenhæng. Perspektiver, som jeg ønsker at forfølge i 2014.