Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm ligger i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Jernbanegade 62, 4690 Haslev. Sekretariatet kan kontaktes via kulturregionskoordinator, Johanne Sparre Rickers, på e-mail: ricke@faxekommune.dk / tlf. 56203738 / mob. 24835457.