Flere borgere skal opleve de særegne seværdigheder og attraktioner inden for natur- og kulturarv, som kendetegner kulturregion Storstrøm. Derfor vil vi med denne kulturaftale igangsætte et tværgående strategisk samarbejde om at udvikle en mere sammenhængende og styrket formidling af kulturregionens tematiske styrkepositioner og øge synligheden af oplevelsestilbud inden for natur- og kulturarv.

Det er afgørende, at indsatsen sker i et tværkommunalt samarbejde, hvor flere aktører og institutioner lægger kræfterne sammen og skaber den synergi, som kan bidrage til at skabe et løft for hele regionen. Det er en af konklusionerne i den destinationsanalyse og -strategi, som er gennemført i den tidligere kulturaftale (2012-2014) med hjælp fra en ekstern virksomhed og mange af regionens kulturaktører.

Destinationsanalysen har identificeret syv tematiske styrkepositioner inden for natur- og kulturarv. Den anbefaler at satse strategisk på at styrke synligheden for de tre, som vurderes at have størst udviklingspotentiale, fordi de adskiller sig fra de attraktioner man kan opleve i det øvrige Danmark. En tematisk styrkeposition består af flere typer attraktioner der arbejder med det samme overordnede tema inden for natur- og kulturarv.

De tre styrkepositioner, der fokuseres på i dette indsatsområde er:

• Geologi i verdensklasse (bl.a. den unikke kyststrækning fra Stevns over Møns Klint til Gedser i syd)

• Magt og styrke – fra middelalder til koldkrig (bl.a. fascinerende borge, befæstninger og koldkrigsanlæg)

• Industrihistorien – design og kunsthåndværk (bl.a. kunsthåndværk, Holmegaard og Kähler, som indtager en central position i Danmarks håndværks- og industrihistorie).

Arbejdet med at udvikle den sammenhængende formidling og øge synligheden for de to første styrkepositioner kan begynde fra 2015, mens den tredje forventes at blive påbegyndt i sidste del af aftaleperioden, da denne forudsætter et længere forarbejde.

Destinationsanalysen har vist, at der er et uudnyttet potentiale for at øge kendskabet til kulturregionens seværdigheder og attraktioner inden for natur- og kulturarv. Det har baggrund i at regionen nok har mange mindre perler, men der mangler tydelig sammenhæng mellem seværdigheder inden for samme tema eller samme målgruppe. Det bevirker, at mange af kulturregionens natur- og kulturarvssteder har svært ved at få skabt den nødvendige synlighed over for det brede publikum og dermed ikke indfrier hele deres potentiale. Analysen peger på, at regionen kan imødekomme udfordringen ved at satse på udvikling af styrkepositionerne og dermed skabe et samlet løft, der både kommer de små og større attraktioner og seværdigheder til gavn.

De konkrete projekter som igangsættes skal derfor gennemføres af de aktører, som udgør en styrkeposition. Hver styrkeposition/projekt skal tage udgangspunkt i de anbefalinger som ligger i destinationsstrategien med konkrete forslag til udvikling af sammenhængende formidling og øget synlighed.

Mål

• Udvikling af fælles oplevelseskoncepter, som binder flere kulturaktørers formidling sammen til mere helstøbte og sammenhængende oplevelsestilbud

• Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles fortællinger og produkter til markedsføring, samt tilrettelægge en fælles strategi gennem viden om brugernes adfærd, der øger synligheden, sammenhængen og antallet af besøgende til kulturregionens styrkepositioner.

• Etablering af strategiske partnerskaber mellem kulturinstitutioner, kommuner og turismeorganisationer m.fl. om tiltag, der bidrager til at øge synligheden for regionens kultur- og naturarv og skabe mere helstøbte oplevelsestilbud.

Disse konkrete mål for kulturaftalen skal tilsammen sikre, at flere oplever regionens særegne kultur- og naturarv, samt medvirke til at skabe regional sammenhængskraft og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig destination.

Projekter under dette indsatsområde:
Kulturland -Culturepoint

Resumé af projektet:
De tre statsanerkendte kulturhistoriske museer Østsjællands Museum, Museum Lolland-Falster samt Museum Sydøstdanmark samarbejder om et fælles projekt Kulturland -Culturepoint. Målet er at udvikle fælles oplevelseskoncepter, der binder flere kulturaktørers (også mindre aktørers) formidling sammen til flere helstøbte og sammenhængende kulturtilbud. Igennem samarbejdet udvikles fælles viden om målgrupper, fælles fortællinger og produkter til markedsføring, der alt sammen har til formål at øge synlighed, sammenhæng og antallet af besøgende til områdets kultur- og naturarvsoplevelser. Disse markedsføres i fællesskab med det andet museumsprojekt under indsatsområdet kultur og livskvalitet, nemlig Kulturland -Reason to love life for at nå så bred en del af befolkningen som muligt med de forskelligartede tilbud, der aktiverer potentialerne i Kulturregion Storstrøms Destinationsstrategi.

Frontpersonalet på museerne efteruddannes til ”Danmarks bedste værtskab”, og de tre museer arrangerer på skift en signaturevent, der skal stå som en særlig markør af hver sin styrkeposition. Museum Lolland-Falster arrangerer event centreret om ”Magt og styrke”. Østsjællands Museum markerer ”Geologi i verdensklasse” og Museum Sydøstdanmark laver en signaturevent centreret omkring ”Kunsthåndværk og design”.

Foreløbige resultater og erfaringer:
Museerne er undervejs i arbejdet med at etablere mere helstøbte oplevelsestilbud. Samarbejde med VISM og BusinessLF er kommet frem til et markedsføringskoncept ( ”Culturespot”) som bygger på et app-samarbejde, hvor museers udstillingssteder kan sammenkobles, og også andre eksterne aktører indenfor det geografiske relevante område. Culturespot, kan med tiden udvides, til ikke blot at være en portal som fortæller om events/arrangementer/åbningstider, men også at kunne bruges til kb/salg af billetter/rabatter – ligesom det også kan bruges til at vise ”sneglespor” således at mere viden om brugernes adfærd kan aktiveres til nye tiltag.

Se mere om projektet på dets egen hjemmeside her