Kultur- og naturarv

 

Flere borgere skal opleve de særegne seværdigheder og attraktioner inden for natur- og kulturarv, som kendetegner Kulturregion Storstrøm. Derfor vil vi med denne kulturaftale igangsætte et tværgående strategisk samarbejde om at udvikle en mere sammenhængende og styrket formidling af kulturregionens tematiske styrkepositioner og øge synligheden af oplevelsestilbud inden for natur- og kulturarv.Det er afgørende, at indsatsen sker i et tværkommunalt samarbejde, hvor flere aktører og institutioner lægger kræfterne sammen og skaber den synergi, som kan bidrage til at skabe et løft for hele regionen. Det er en af konklusionerne i den destinationsanalyse og -strategi, som er gennemført i den tidligere kulturaftale (2012-14) med hjælp fra en ekstern virksomhed og mange af regionens kulturaktører.                                                                                      Destinationsanalysen har identificeret syv tematiske styrkepositioner inden for natur- og kulturarv. Den anbefaler at satse strategisk på at styrke synligheden for de tre, som vurderes at have størst udviklingspotentiale, fordi de adskiller sig fra de attraktioner, man kan opleve i det øvrige Danmark. En tematisk styrkeposition består af flere typer attraktioner, der arbejder med det samme overordnede tema inden for natur- og kulturarv.

De tre styrkepositioner, der fokuseres på i dette indsatsområde er:

  • Geologi i verdensklasse (bl.a. den unikke kyststrækning fra Stevns over Møns Klint til Gedser i syd).
  • Magt og styrke – fra middelalder til koldkrig (bl.a. fascinerende borge, befæstninger og koldkrigsanlæg).
  • Industrihistorien– design og kunsthåndværk (bl.a. kunsthåndværk, Holmegaard og Kähler, som indtager en central position i Danmarks håndværks- og industrihistorie).

Arbejdet med at udvikle den sammenhængende formidling og øge synligheden for de to første styrkepositioner kan begynde fra 2015, mens den tredje forventes at blive påbegyndt i sidste del af aftaleperioden, da denne forudsætter et længere forarbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Destinationsanalysen har vist, at der er et uudnyttet potentiale for at øge kendskabet til kulturregionens seværdigheder og attraktioner inden for natur- og kulturarv. Det har baggrund i, at regionen nok har mange mindre perler, men der mangler tydelig sammenhæng mellem seværdigheder inden for samme tema eller samme målgruppe. Det bevirker, at mange af kulturregionens natur- og kulturarvssteder har svært ved at få skabt den nødvendige synlighed over for det brede publikum og dermed ikke indfrier hele deres potentiale. Analysen peger på, at regionen kan imødekomme udfordringen ved at satse på udvikling af styrkepositionerne og dermed skabe et samlet løft, der både kommer de små og større attraktioner og seværdigheder til gavn.
De konkrete projekter som igangsættes skal derfor gennemføres af de aktører, som udgør en styrkeposition. Hver styrkeposition/projekt skal tage udgangspunkt i de anbefalinger, som ligger i destinationsstrategien med konkrete forslag til udvikling af sammenhængende formidling og øget synlighed.

Mål

  • Udvikling af fælles oplevelseskoncepter, som binder flere kulturaktørers formidling sammen til mere helstøbte og sammenhængende oplevelsestilbud.
  • Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles fortællinger og produkter til markedsføring, samt tilrettelægge en fælles strategi gennem viden om brugernes adfærd, der øger synligheden, sammenhængen og antallet af besøgende til kulturregionens styrkepositioner.
  • Etablering af strategiske partnerskaber mellem kulturinstitutioner, kommuner og turismeorganisationer m.fl. om tiltag, der bidrager til at øge synligheden for regionens kultur- og naturarv og skabe mere helstøbte oplevelsestilbud.

Disse konkrete mål for kulturaftalen skal tilsammen sikre, at flere oplever regionens særegne kultur- og naturarv, samt medvirke til at skabe regional sammenhængskraft og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig destination.

 

Skematisk oversigt over indsatsområder og mål

Indsatsområde Mål
Kultur-   og naturarv
  •   Udvikling af   fælles oplevelseskoncepter, som binder flere kulturaktørers formidling sammen   til mere helstøbte og sammenhængende oplevelsestilbud.

 

  •   Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles   fortællinger og produkter til markedsføring, samt tilrettelægge en fælles   strategi gennem viden om brugernes adfærd, der øger synligheden, sammenhængen   og antallet af besøgende til kulturregionens styrkepositioner.

 

  •   Etablering   af strategiske partnerskaber mellem kulturinstitutioner, kommuner og   turismeorganisationer m.fl. om tiltag, der bidrager til at øge synligheden   for regionens kultur- og naturarv og skabe mere helstøbte   oplevelsestilbud.