foto 4

Kulturregion Storstrøm er et kultursamarbejde mellem de seks sydligste kommuner på Sydsjælland og Øerne: Faxe, Stevns, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland.

Kulturregionen er delvist støttet af Kulturministeriet, og selve Kulturaftalen er den skriftlige aftale mellem kommunerne og Kulturministeriet om, at man sammen i aftalekommunerne yder en fælles indsats for at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen.

Økonomien bag
Hver kommune lægger et aftalt antal kroner pr. indbygger i en fælles pulje. Det dobbelte af dette beløb giver Kulturministeriet så yderligere i støtte oveni til Kulturregionen. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som fundament.

Kulturaftalerne giver altså mulighed for i fællesskab at udvikle og igangsætte spændende kulturprojekter af en størrelse, som vi kun kan løfte, når vi løfter sammen. Det gør ligeledes kulturregionssamarbejdet til en fantastisk og unik tværkommunal platform for dialog og vidensudveksling.

Kulturaftalen 2015-18, Tillægsaftalen 2019 og Tillægsaftalen 2020
Kulturregion Storstrøm har i en lang årrække indgået disse aftaler med Kulturministeriet, hvilket har resulteret i et hav af spændende og givtige kulturprojekter på tværs af aftalekommunerne. Vores nuværende aftale, Kulturaftale 2015 – 2018 (foretrækker du et kort overblik, kan du også læse pixiudgaven her), blev forlænget med et år gennem Tillægsaftalen 2019 og senest med Tillægsaftalen 2020, hvor vi kører videre med de tre indsatsområder, “kultur og læring”, “kultur og livskvalitet” og “kultur- og naturarv”.

Kulturaftale 2013-2014
Filename : Kulturaftale-2013-2014.pdf (206 kB)
Caption :
Kulturaftale 2015 - 2018
Filename : Kulturaftale-2015-2018.pdf (426 kB)
Caption :
Kulturaftalen
Filename : Kulturaftalen.pdf (6 MB)
Caption :
pixi udgaven her
Filename : Kulturaftale-pixi-primo-2018.pdf (332 kB)
Caption :