Resumé af projektet:

Mål om at flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve øget livskvalitet gennem oplevelse af eller deltagelse i kulturelle aktiviteter og fællesskaber, samt mål om at der opbygges erfaring blandt kulturinstitutioner med nye samarbejdsrelationer og med formidling til og involvering af nye målgrupper i livskvalitetsfremmende aktiviteter forventes opfyldt gennem projektet.

Kulturregionens styrkepositioner spiller en stor rolle i de aktiviteter der tilbydes i projektet. Mindst 50 % af alle events og aktiviteter i projektet er med opdrag i de tre styrkepositioner fra Destinationsstrategien, nemlig: ”Magt og styrke”, ”Geologi i verdensklasse” samt ”Kunsthåndværk og design”. Derfor er projektet også en del af indsatsområdet ”Kultur og naturarv”.

Aktiviteter udvikles, planlægges, markedsføres og gennemføres på initiativ af projektets tre ”Playmakere”, der hver er ansat i ét af de tre involverede museer. Der afholdes ca. 35 aktiviteter per halvår i 2017 i projektet, fordelt på de tre museer.
Et netværk af aktører, der har med målgrupperne at gøre, involveres som vidensnetværk / sparringspartnere og hjælper til at få formidlet tilbud til målgrupperne af borgere i en udsat livssituation.

Status (foreløbige resultater og erfaringer):

Playmakergruppen varetager at der afholdes aktiviteter, med plads til at forfølge og tilgodese lokale forhold. Nogle museer oplever momentum i forhold til at involvere frivillige og etablere nye samarbejder med aktører, der er indgang til målgrupperne, mens der for andre museers vedkommende i øjeblikket lægges vægt på at videreudvikle på allerede gjorte erfaringer og netværk. Projektet har plads til at tilpasse til lokale forhold, alt efter kommunernes prioriteringer på området.

I projektet gennemfører faginspektører også ture i områder udenfor eget resort – f.eks. en kulturarvstur med fokus på geologi og arkæologi gennemført på Lolland-Falster og Østsjællands Museum, som også gennemføres i Museum Sydøstdanmarks område til efteråret.

Tilbagemeldinger fra playmakernes kollegaer er pt., at der er bemærkelsesværdigt flere henvendelser fra specialskoler ned tidligere, hvilket tyder på at det er lykkedes at få etableret flere brugere fra denne målgruppe. I projektet er der tilkoblet forskning, hvilket på nuværende stadie har resulteret i øget viden om at der er en del nye deltagere, som ellers ikke plejer at gå på museum og som kommer med positive tilbagemeldinger via spørgeskemaer.

Et tværfagligt vidensnetværk er en medspiller, når der etableres nye aktiviteter:
F.eks. i Faxe, hvor der efterspørges konkrete tilbud. Eller kulturhistorisk formidling på naturvejlederture samt en kulturarvstur for flygtninge, gennemført på Møn, i samarbejde med Sundhedscentret i Vordingborg Kommune.
Generelt er der et støt stigende antal aktiviteter, og viden, samarbejde og netværk opbygges kontinuerligt.
projektets egen hjemmeside kan man orientere sig om aktuelle arrangementer.