Ensemblet er enestående i Europa, idet det består af 8 (otte!) kontrabassister, bosatte i Italien,  som udelukkende spiller ny kompositionsmusik, skrevet specielt til ensemblet af førende europæiske, russiske og latinamerikanske komponister.
Igennem Suså Festivals invitation får publikum nu mulighed for at træde ind i denne meget specielle lydlige og sceniske verden.
Ensemblet har ikke tidligere gæstet Danmark, formodentlig fordi alene det at rejse med 8 kontrabasser er uhyre vanskeligt og omkostningstungt.
I kulturregionens område er der ingen aktører ud over Suså Festival, som umiddelbart kan løfte en sådan opgave. Derfor vil der udgå en særlig invitation til kontrabassister i Kulturregion Storstrøms område samt til Dansk Bas Selskab.