Når du har fået tilskud fra kulturaftalen, er der en række krav du efterfølgende skal overholde:

  • Du er forpligtet til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab senest 2 måneder efter projektets afslutning.
  • Du er forpligtet til at synliggøre Kulturregion Storstrøm som tilskudsgiver i offentlige sammenhænge, f.eks. på hjemmeside (forside), program, folder, flyer, annoncer, plakat osv. Du kan downloade kulturregionens logo i venstre sidemenu.
  • Du er forpligtet til at indtænke, hvorledes man bedst imødekommer borgere med funktionsnedsættelse i projektet.
  • Du er forpligtet til at annoncere dit arrangement på KultuNaut.dk.
  • Du er forpligtet til at sende annonceringen af dit projekts arrangementer, eller andre nyheder i forbindelse med projektet, til sekretariatet som forbeholder sig ret til at udvælge nyheder fra dit projekt til kulturregionens hjemmeside.
  • Du er forpligtet til at stille billeder og andet produktionsmateriale til rådighed for Kulturregion Storstrøm, som forbeholder sig retten til at offentliggøre materialet i dokumentationsøjemed.