untitledProjektet er en tidsbegrænset udstilling af skulpturelle værker, der vil finde sted i Reventlowparken i perioden fra den 15. maj til 15.juli 2014. Udstillingen er forlænget frem til 15. september 2014. De skulpturelle værker er udført af et team af internationale og regionale anerkendte professionelle landart-kunstnere.

Værkerne er skabt af og i naturen af materialer som grene, sten og træ og sat i bevægelse med vand, vind og vejr – og lys. Skulpturerne fokuserer således samlet set på bæredygtighed og fremtræder i aftentimerne som illuminerede værker – primært oplyst af solcelleenergi og levende lys.

Tematisk forholder værkerne sig til romantikkens natursyn og modreaktion på barokhaverne som en parallel til de udfordringer, som vi har i dag ved at skabe sammenhæng mellem en uforstyrret naturtilstand, et produktivt landbrugsland og folks hverdag.

Projektet er en kombination af kvalitativ kunst, historiske reflektioner og bæredygtig energi. Endvidere forholder det sig til Lolland som en grøn kommune, der med sin naturlige skønhed og veldrevne landbrug søger at forene den vilde og konstruerede natur i sine bestræbelser på at prioritere bæredygtig energi.

Udstillingen kædes sammen med en række aktiviteter, der enten sætter naturen i scene eller bruger naturen som scene på lignende vis, som romantikken benyttede landskabet til stemnings- ture, selskabelige ophold og som ramme om kulturelle indslag.
Disse aktiviteter  placeres drypvis i den forlængede udstillingsperiode.
Børns og unges oplevelse af kunst og natur skal have særlig opmærksomhed, og vi  vil tilbyde guidede rundvisninger for offentligheden, en særlig naturoplevelse. Desuden afholdes en fotokonkurrence.