Tilbage til forsiden 

? Hvad er netværket Kulturstrømmen?

Kulturstrømmen er et netværk for alle kulturelle aktører, både institutioner, foreninger og privatpersoner. Alle med et ”kulturelt virke” kan blive en del af netværket, og man melder sig ind via hjemmesiden. Du finder indmeldelsesblanketten under: ”Bliv en del af netværket”.

? Hvad er formålet med netværket?

Formålet med netværket er:

 1. At bidrage til at udvikle og udvide den kulturelle infrastruktur i Kulturregion Storstrøm både på et fysisk og mentalt niveau.
 2. At bidrage til at markedsføre og synliggøre Kulturregion Storstrøms kulturtilbud til borgere og turister.
 3. At inspirere til kultur- og samarbejdsprojekter samt anvise udviklingsmuligheder for kulturområdet i Kulturregion Storstrøm
 4. At bidrage til gensidig videns udveksling ved aktiv deltagelse i netværket.

Medlemmer i Kulturstrømmen indgår i et forpligtende medlemskab i forhold til aktivt at bidrage til de 4 overstående punkter. Kontingent opkræves årligt.

? Hvordan bliver jeg medlem af Kulturstrømmen?

Du kan indmelde dig ind HER . Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til dit medlemskab, så kontakt Kulturkonsulent Britt Steensgaard Jensen ved sekretariatet for Kulturregion Storstrøm per tlf. 55 36 20 37 eller per mail: brsj@vordingborg.dk

? Hvad koster det at blive medlem af Kulturstrømmen?

 • For institutioner samt virksomheder koster kr. 1000 per år.
 • Foreninger koster kr. 500 per år.
 • Personligt medlemskab over 25 år koster kr. 100 per år.
 • Personligt medlemskab under 25 år gratis.(Dette er dog betinget af at den unge aktivt deltager i 1 af de 3 årlige netværkstræf ELLER rekrutterer mindst 5 nye medlemmer).

Kontingent opkræves årligt. Medlemskontingenterne går ubeskåret til en udviklingspulje med ansøgningsfrist 1 gang årligt, og kan kun søges af Kulturstrømmens medlemmer. Se mere om udviklingspuljen under spørgsmålet ”Hvilke fordele er der ved Kulturstrømmen”.

? Hvilke fordele er der ved Kulturstrømmen?

Hvert år i januar vælger netværket 5 repræsentanter blandt medlemmerne til den rådgivende kulturgruppe. Mindst et af medlemmerne skal være under 25 år.

 1. Tre årlige faglige netværksmøder med kulturaftalens indsatsområder eller mål som tema.
    1. Gratis adgang til kommunale lokaler til enkeltstående arrangementer, såfremt aktiviteten understøtter kulturaftalens aktiviteter.
    2. Indflydelse på kulturaftalens implementering, faglige udvikling og fremdrift.
    3. En udviklingspulje med økonomiske midler, der kun kan søges af Kulturstrømmens medlemmer. Medlemskontingenterne fra Kulturstrømmens medlemmer går ubeskåret til denne udviklingspulje som har ansøgningsfrist 1 gang årligt. Kulturregion Storstrøm fordobler kontingentmidler op hver gang der tilføres udviklingspuljen flere midler i form af indbetalte medlemskontingenter.
    4. Netværk – mulighed for at skabe kontakter og samarbejder på tværs af kulturelle skel og kommunegrænser.
    5. Mulighed for at præge Kulturstrømmens medlemstilbud i den retning flertallet ønsker.
    6. Mulighed for at komme med forslag og ønsker til indhold af de tre årlige Netværkstræf.

? Hvad er en kulturspejder?

En kulturspejder er en kulturfaglig medarbejder i de andre kommuner som hører ind under Kulturregionen. Deres opgave er at arbejde tæt sammen med sekretariatet for at sikre fremdrift i kulturaftalen. Den enkelte kulturspejder er altid til rådighed for spørgsmål omkring kulturstrømmen, kulturaftalen eller Kulturregion Storstrøm. De er også behjælpelige under ansøgningsprocessen til en af kulturaftalens puljer. Du se hvem kulturspejderne er HER.

? Hvordan kommer jeg i kontakt med nogle af de andre medlemmer af Kulturstrømmen?

Ved de tre årlige netværkstræf tilstræbes det, at der altid skal være tid til at udveksle oplysninger medlemmer imellem.

Derudover kan du kontakte din lokale kulturspejder, der vil forsøge at sætte dig i kontakt med dem du eftersøger.

? Hvordan kan jeg benytte mig af muligheden for gratis adgang til kommunale lokaler til enkeltstående arrangementer?

Hvis man vil låne et lokale til et kultur arrangement, skal man rette henvendelse til kulturspejderen i den kommune hvor lokalet ligger, og høre mere om mulighederne.

? Hvilken funktion har den Rådgivende Kulturgruppe?

Den rådgivende kulturgruppe består af 5 personer, som hvert år vælges af medlemmerne fra netværket kulturstrømmen. Gruppen fungerer som rådgiver for sekretariatet, herunder med udarbejdelse af retningslinjer for puljer, sparring i forhold til indkomne ansøgninger mv. Desuden bidrager de i udbredelsen af kulturaftalen og sørger bl.a. for at sekretariatet får kendskab til de ønsker, tendenser og strømninger som er blandt kulturaktørerne.

? Hvem sidder i den Rådgivende Kulturgruppe?

Det gør:

 1. Siri Facchini Haff
 2. Stine Schmidt
 3. Kit Kjærby
 4. Ulla Schaltz
 5. Der er fem pladser i Den Rådgivende Kulturgruppe, hvoraf én er forbeholdt et medlem under 25 år. Denne plads er i øjeblikket ikke besat.

? Hvordan bliver man en del af den Rådgivende Kulturgruppe?

Man kan vælges til den rådgivende kulturgruppe ved valg. Næste valg afholdes i januar 2014. Ønsker man at stille op, skal dette meddeles til Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm.

Kontakt:

Kultur- og fritidskonsulent Britt Stensgaard Jensen

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm kontaktes på tlf. 55 36 20 37 eller mobil: 24 76 42 02 for nærmere info.

? Er der en bindingsperiode når jeg tilmelder mig Kulturstrømmen?

Nej der er ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Du vil ikke få dit kontingent tilbage, hvis du melder dig ud.

? Hvordan tolker man en ”forening” i forhold til medlemskab af Kulturstrømmen?

Alle der er registreret som forening i en af Kulturregion Storstrøms medlemskommuner, kan accepteres som ”forening” i Kulturstrømmen.

? Betaler man stadig for et fuldt kontingent til Kulturstrømmen, hvis man vil indmeldes midt i juli eller senere på året?

Kontingentet har samme størrelse uanset hvornår på året man bliver meldt ind.

? Hvornår holdes de tre årlige netværkstræf?

Datoen for de tre årlige netværkstræf er skiftende. Hold derfor øje med hjemmesiden. Her vil datoerne for netværkstræf og andre arrangementer blive offentliggjort efterhånden som de bliver fastsat. Alle medlemmer af Netværket kulturstrømmen vil modtage en invitation via mail. Har du spørgsmål til netværkstræf kan du rette henvendelse til kulturspejderne eller sekretariatet for kulturregion Storstrøm.

 Tilbage til forsiden