Resumé af projektet:
I forlængelse af tiltag i tidligere kulturaftale 2013 – 2014 arbejdes der videre med netværksdannelse blandt kulturinstitutioner og –aktører i aftalekommunerne. Kulturaktører i alle aftalekommunerne sikrer et bredt udvalg af mangeartede kulturaktiviteter, der tilsammen giver en bred pallette af kulturtilbud til borgerne, og har potentiale til at flere borgere oplever/deltager i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.

Også de borgere, der ikke er brugere af andre kulturtilbud støttet på anden vis af kommunerne. Derfor prioriteres det at støtte kulturaktørerne gennem tilbud i form af netværksskabende aktiviteter, kompetenceudvikling og andre tiltag, der kan styrke dem i deres virksomhed, så de derigennem bliver styrket i deres egne kompetencer, til glæde for de borgere der opleve eller deltage i et kulturtilbud og et fællesskab. Indsatsområdets mål om at flere borgere vil deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber og derigennem opleve øget livsglæde forventes nået.

Status (foreløbige resultater og erfaringer):
Der afholdes netværkstræf og kurser i f.eks. virksomhedsudvikling og fundraising.
Som i årene før, er der i 2017 afviklet netværkstræf og kulturaktører er sat i kontakt med hinanden, hvor oplagte potentialer har vist sig.
Igen i 2017 er der afholdt kursusdage: to kursusdage i foråret er afholdt med fokus på netværk og forretningsudvikling for aktører indenfor de kreative fag. I 2018 er der afholdt tre kursusdage med undervisning i henholdsvis mobilhistorie (om hvordan man producerer små film til brug for PR af aktiviteter og som kommunikationsplatform) og i fundraising til nye aktiviteter. Alle kulturaktører (herunder også kulturelle foreninger) kan desuden få adgang til fundraiserportalen fonde.dk, hvor der kan søges vejledning om støttemuligheder, relevante værktøjer og hjælp til projektudvikling. Desuden er sekretariatet for Kulturregion Storstrøm behjælpelig med sparring til kulturaktører alt efter den konkrete udfordring i projektudvikling, hvilket sker på jævnlig basis.