Politisk styregruppe

Samarbejdet mellem de seks kommuner er organiseret med en politisk styregruppe. Den politiske styregruppe har det kulturpolitiske ansvar for Kulturregion Storstrøm og udstikker via kulturaftalen retning og mål for det kulturelle område i Kulturregion Storstrøm. Den politiske styregruppe har ansvaret for, at kulturaftalen implementeres, ligesom den har ansvaret for den dertilhørende økonomi.

Formand for den politiske styregruppe vælges af og blandt medlemmer af den politiske styregruppe. Eva Sommer-Madsen, der er kulturudvalgsformand i Vordingborg Kommune, er formand for Kulturregion Storstrøm.

Medlemmer af den politiske styregruppe udgør hver af aftalekommunernes respektive kulturfaglige udvalgsformænd:

Formand: Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Kommune

Næstformand: Heino Knudsen, Lolland Kommune

Martin Lohse, Guldborgsund Kommune

Dorte Nybjerg, Faxe Kommune

Linda Frederiksen, Næstved Kommune

Bjarne Østergaard Rasmussen, Stevns Kommune

Administrativ styregruppe

Ledende medarbejdere på det kulturfaglige område fra hver af de respektive kommuner indgår i den administrative styregruppe og betjener og refererer til deres respektive politiske formænd. Den administrative styregruppe er fagligt ansvarlige for de sager, der lægges frem til politisk behandling.

Leder: Jesper  Kjærulff, Vordingborg Kommune

Per Voetmann, Lolland Kommune

Christian Barding, Guldborgsund Kommune

Benny Agergaard, Faxe Kommune

Kim Dawartz, Næstved Kommune

Annette Lisa Kjær, Stevns Kommune

Sekretariat

Sekretariatet er ansvarlig for at implementere kulturaftalen, herunder sikre fremdrift i arbejdet med kulturaftalen, udarbejde dagsordner og referater, udføre betjening af den politiske styregruppe samt facilitere netværket Kulturstrømmen og sikre udmøntning af aftalens indsatsområder mv. Sekretariatet er placeret i Vordingborg Kommune

Har du spørgsmål eller andet til kulturaftalen, så tag gerne kontakt:

Britt Steensgaard Jensen:

mailadresse: brsj@vordingborg.dk

telefon: 24 76 42 02