På 2. netværkstræf forholdt deltagerne sig til et fælles tema:

”Hvordan udbredes/ formidles kunsten/ kulturen i Kulturregion og i en større geografi?”

Først blev der diskuteret hvordan kunst og kultur inden og udenfor Kulturregion Storstrøm formidles  i dag. Det sker via:

 • Sociale medier: facebook, youtube
 • Hjemmeside
 • Pressemeddelelser og artikler i lokal- og landsdækkende aviser, tv2øst, radio
 • Biografreklame
 • Omtale gennem en god happening (f.eks. trillebørsparade)
 • Omtale gennem skandale
 • Runddeling af plakater, foldere til skoler, biblioteker
 • Præsentation via det personlige møde (mund til mund)
 • Lærernetværk (kulturambassadører på skolerne)

 

Hvordan udbredes kunst og kultur inden og udenfor Kulturregion Storstrøm i dag?

 • Bruge et ”andet rum” (f.eks. teater ud af teaterrummet)
 • Samarbejder på tværs
 • Eventpatruljen (Multicentersyd)
 • Rammesætte det frivillige arbejde
 • En udfordring: den offentlige transport

 

Workshop del 3. Hvad mangler – hvad skal der gøres fremadrettet?

Gul gruppe

1)      Brug de tomme butikslokaler (samarbejder mellem handelsstandsforeninger og kulturlivet, måske med pres fra kommunerne)

2)      Brug hinandens ressourcer lokalt

3)      Der mangler en samlet kulturportal (også til mobiltelefon)

4)      Der mangler politisk tilstedeværelse ved netværkstræf

5)      Ensartede kriterier for de kommunale puljer

 

Rød gruppe

Hvad mangler?

1)      At folk forholder sig til de muligheder, de har

2)      At kulturaktørerne sørger ordentlig for markedsføring (Kommunerne skal stille ensartede krav til markedsføring)

3)      Øget information indenfor kulturregionen

4)      Gøre kulturen mere sexet for unge

5)      Kulturtjenesten i hele kulturregionen

6)      Kultur og kunst skal forholde sig kritisk/ aktivt til egen gennemslagskraft

7)      Mere fokus på vækstlag

8)      Vi mangler mulighed for ”krydsbestøvning” mellem områder

9)      En samlet fødekæde- og talentudviklingspolitik for hele kulturregionen

 

Sort gruppe

1)      Der skal være en samlet, styrket og synlig markedsføring (Kultunaut er nedadgående)

2)      En ny økonomimodel og samarbejdsmodel for Kulturtjenesten

3)      Hjemmeside, netværk

4)      Database over kunstnere (lig  tidligere amtsudgivelser)

 

Grøn gruppe

Projektdating, en netbaseret database med idekatalog og kompetencebank. Fysisk sparring og præsentation af ideer, nyhedsbrev om nye projekter.

 

Blå gruppe

a)      Koncepter: fx find/ samarbejde med en anden faggruppe og få adgang til fx festival el. lign.

b)      Alle kommuner burde have smeltedigel (som INSP), hvor samarbejder kan opstå

c)       Mikrofinansiering er godt givet ud

d)      Kulturregion Storstrømmen bør søge egne penge til at oprette portal, så netværkets medlemmer kan finde sammen, finde ideer

e)      Der skal bruges tid på at møde hinanden/ vi skal mingle

 

 

Afsluttende bemærkninger fra salen

 • En samlet forenings-/ aktøroversigt for hele Kulturregion Storstrøm
 • Mailliste over Netværket Kulturstrømmens medlemmer
 • Bruge facebook
 • Gøre kommuner/ region sexet
 • Tværfaglig  tænkning
 • Samarbejder på tværs (bl.a. idrætsforeninger)  ifm skolereformen
 • Kultur- og erhvervssamarbejder