Program for dagen
Mødested: Byrådssalen, Vordingborg Rådhus
Valdemarsgade 43, Vordingborg
Tid: Kl. 14.30 – 19.00, 26. august 2013

Kl. 14.30 Velkomst
Kl. 14.35 Præsentation af Waves v. Siri Facchini Haff fra Cantabile2
Kl. 14.45 Præsentation af Inspirationslaboratorium v. Siri Facchini Haff fra Cantabile2
Kl. 15.00 Insp! –kreativt oplevelseshus og -univers v. Anni Ehlers og muligvis også en praktikant i
uddannelse som det Inspede bud på en ”Kaospilot”
Kl. 15.45 Workshops
1. Hvordan skabes en regional talent- og vækstlagspolitik?

2. Hvordan udbredes / formidles kunsten/Kulturen, i kulturregionen og i en større geografi?
(kunst og kultur på professionelt plan er forudsætning for en stimulering af den mentale sundhed.)

3. Hvordan kan det understøttes at selvorganiserede kreative vækstlag får mulighed for at udfolde talentet udenfor de etablerede undervisningsmiljøer?

Kl. 16.40 Fælles samling i Byrådssalen. Workshopforløb afslutter, og fælles gang ind mod Algade
Kl. 17.00 Gadeteater i Vordingborg. ”Kamchatka” invadere byen rum (forestillingen varer ca. 45 minutter)
Kl. 18.00 Opsamling på dagen, præsentation v. tovholdere for de tre workshops
Kl. 18.30 Tak for i dag / afrunding
Kl. 18.40 Fælles gang mod Vordingborg Teater
Kl. 19.00 Forestillingen ”L’autre” i Vordingborg Teater
Kl. 21.00 Forestillingen ”Life Live!” i Vordingborg Hallen
Der tages forbehold for ændringer i programmet

Sted: Netværkstræffet foregår på følgende steder i Vordingborg Centrum:
Vordingborg Rådhus – Algade – Vordingborg Teater