I Kulturaftale 2015 – 2018 har vi projekter under 3 indsatsområder:

Kultur og læring

Kultur og livskvalitet

Kultur- og naturarv

Klik på indsatsområderne, for at læse mere om indsatsområder og projekter