Puljen er afsat til understøttelse af Internationale initiativer

Der uddeles ikke flere midler fra puljen i 2014.

Hvem kan søge

Alle kommuner, institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner hjemhørende i Kulturregion Storstrøm.

Ansøgningsfrist

 • For beløb op til 50.000 kr.: løbende.
 • For beløb over 50.000 kr.: 15. marts 2014, 15. maj 2014, 15. august 2014.

Vær opmærksom på at alle midler i puljen KAN være uddelt allerede efter de første ansøgningsrunder, hvorfor det ikke er sikkert, at alle ansøgningsrunder vil blive afholdt som beskrevet herover.

Krav til geografisk spredning hos ansøger

Gældende for at kunne søge puljerne under Kulturaftalen er, at ansøger udgør en gruppe af aktører med repræsentation fra mindst 3 af kulturaftalens aftalekommuner. Projekter hvor alle parter er selvorganiserede unge under 25 år kan godkendes med forankring af projektet i 2 kommuner.

Krav om medfinansiering

 • Kulturaftalens tilskud kan ikke overstige 50% af det samlede budget. Arbejdstimer gælder ikke som medfinansiering. Den tid man bruger på projektet vil altså ikke blive betragtet som en del af budgettet.
 • Det samlede statslige tilskud i projektet kan ikke overstige 50%. Dvs. hvis man får f.eks. 20% tilskud fra Kulturstyrelsen til sit projekt, kan man max. få 30% tilskud fra Kulturaftalen. Tilskud fra Region Sjælland er ikke statslige midler.

Sådan vurderes ansøgningen

 • Aktiviteter, der understøtter skabelsen af interkulturel forståelse
 • Aktiviteter, der involverer mindst én international partner
 • Aktiviteter, der bidrager til at tilbyde borgerne i Kulturregion Storstrøm interkulturelle kunstneriske oplevelser.

Der kan søges tilskud til

 • Mindre projekter
 • Projektmodning
 • Medfinansiering af ovenstående typer af projekter

Der kan ikke søges tilskud til

 • Projekter, der er gennemførte
 • Driftslignende udgifter
 • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg mv. Kommercielle formål

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm yder råd og vejledning i forbindelse med ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Budget og finansieringsplan
 • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Den Politiske Styregruppe, der foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de politisk vedtagne kriterier. For beløb under 50.000 kr. foretages en administrativ vurdering af sekretariatet for Kulturregion Storstrøm.

Beslutning og afgørelse

Det tilstræbes, at behandling af alle ansøgninger for under 50.000 kr. og udbetaling af eventuelt bevilget tilskud sker senest 2 måneder efter, at sekretariatet for Kulturregion Storstrøm har modtaget ansøgningen.
Ansøgninger for over 50.000 kr. behandles efter ansøgningsfristens udløb på førstkommende møde i Den Politiske Styregruppe.