Puljen er afsat til at understøtte udbredelsen af kunst og kultur i Kulturregion Storstrøm.

Der er ikke flere midler tilbage i denne pulje i 2014.

Hvem kan søge?

Alle kommuner, institutioner, foreninger, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Kulturregion Storstrøm.

Ansøgningsfrist

 • For beløb op til 50.000 kr.: løbende.
 • For beløb over 50.000 kr.: 15. marts 2014, 15. maj 2014, 15. august 2014, 15. november 2014.

Vær opmærksom på at alle midler i puljen KAN være uddelt allerede efter de første ansøgningsrunder, hvorfor det ikke er sikkert, at alle ansøgningsrunder vil blive afholdt som beskrevet herover.

Sådan vurderes ansøgningen

I vurderingen af ansøgningen skal mindst et af nedenstående kriterier være opfyldte:

 • aktiviteter, der bidrager til, at Kulturregion Storstrøms kunstnere kan rejse ud for at indhente ny inspiration. Som resultat af rejsen, skal der være et konkret kulturelt produkt/tilbud, der tilbydes kulturregionens borgere
 • aktiviteter, der bidrager til, at kunne hjemtage kunstneriske og kulturelle tilbud udefra, og som tilbydes Kulturregion Storstrøms borgere
 • aktiviteter, der bidrager til, at Kulturregion Storstrøms børn og/eller unge involveres i kunstneriske/kulturelle sammenhænge/processer
 • aktiviteter, der bidrager til øget udbud af kulturelle og/eller kunstneriske tilbud til borgerne lokalt i Kulturregion Storstrøm

Krav til geografisk spredning hos ansøger

Gældende for at kunne søge puljerne under Kulturaftalen er, at ansøger udgør en gruppe af aktører med repræsentation fra mindst 3 af kulturaftalens aftalekommuner. Projekter hvor alle parter er selvorganiserede unge under 25 år kan godkendes med forankring af projektet i 2 kommuner.

Krav om medfinansiering

 • Kulturaftalens tilskud kan ikke overstige 50% af det samlede budget. Arbejdstimer gælder ikke som medfinansiering. Den tid man bruger på projektet vil altså ikke blive betragtet som en del af budgettet.
 • Det samlede statslige tilskud i projektet kan ikke overstige 50%. Dvs. hvis man får f.eks. 20% tilskud fra Kulturstyrelsen til sit projekt, kan man max. få 30% tilskud fra Kulturaftalen. Tilskud fra Region Sjælland er ikke statslige midler.

Der kan søges tilskud til:

 • mindre projekter
 • projektmodning
 • medfinansiering af ovenstående typer af projekter

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Projekter, der er gennemførte
 • Driftslignende udgifter
 • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg mv. Kommercielle formål

Beløbsramme

I puljen til udbredelse af kunst og kultur lokalt  er der ikke flere midler tilbage i resten af 2014.

Hvordan kan man søge?

For at søge skal man udfylde det ansøgningsskema der vedrører Pulje til udbredelsen af kunst og kultur lokalt.

Send ansøgning

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm yder råd og vejledning i forbindelse med ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Budget og finansieringsplan
 • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag

Hvem vurderer ansøgningen?

Det er Den Politiske Styregruppe, der foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de politisk vedtagne kriterier. For beløb under 50.000 kr. foretages en administrativ vurdering af sekretariatet for Kulturregion Storstrøm.

Beslutning og afgørelse

Det tilstræbes, at behandling af alle ansøgninger for under 50.000 kr. og udbetaling af eventuelt bevilget tilskud sker senest 2 måneder efter, at sekretariatet for Kulturregion Storstrøm har modtaget ansøgningen.
Ansøgninger for over 50.000 kr. behandles efter ansøgningsfristens udløb på førstkommende møde i Den Politiske Styregruppe. Mødedatoerne kan ses i kalenderen her på hjemmesiden.