Puljen er afsat til at understøtte synliggørelsen af Kulturregion Storstrøm, herunder understøttelse af igangværende initiativer, projekter, projektmodning og medfinansiering.

Der uddeles ikke flere midler i 2014

Hvem kan søge

Alle kommuner, institutioner, foreninger, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Kulturregion Storstrøm.

Ansøgningsfrist

 • For beløb op til 50.000 kr.: løbende.
 • For beløb over 50.000 kr.: 15. marts 2014, 15. maj 2014, 15. august 2014.

Vær opmærksom på at alle midler i puljen KAN være uddelt allerede efter de første ansøgningsrunder, hvorfor det ikke er sikkert, at alle ansøgningsrunder vil blive afholdt som beskrevet herover.

Følgende kriterier vil indgå i vurderingen af projektet:

 • Aktiviteter, der bidrager til at synliggøre og markedsføre Kulturregion Storstrøms kunstneriske og kulturelle tilbud og muligheder
 • Aktiviteter, der bidrager til at synliggøre Kulturregion Storstrøm i hele Kulturregion Storstrøm
 • Aktiviteter og initiativer, der i sin formidlingsform er involverende og aktiverende prioriteres

Krav til geografisk spredning hos ansøger

Gældende for at kunne søge puljerne under Kulturaftalen er, at ansøger udgør en gruppe af aktører med repræsentation fra mindst 3 af kulturaftalens aftalekommuner. Projekter hvor alle parter er selvorganiserede unge under 25 år kan godkendes med forankring af projektet i 2 kommuner.

Krav om medfinansiering

 • Kulturaftalens tilskud kan ikke overstige 50% af det samlede budget. Arbejdstimer gælder ikke som medfinansiering. Den tid man bruger på projektet vil altså ikke blive betragtet som en del af budgettet.
 • Det samlede statslige tilskud i projektet kan ikke overstige 50%. Dvs. hvis man får f.eks. 20% tilskud fra Kulturstyrelsen til sit projekt, kan man max. få 30% tilskud fra Kulturaftalen. Tilskud fra Region Sjælland er ikke statslige midler.

Der kan søges tilskud til

 • Igangværende initiativer (ny – og videreudvikling)
 • Nye projekter
 • Projektmodning
 • Medfinansiering af ovenstående typer af projekter

Der kan ikke søges tilskud til

 • Projekter, der er gennemførte
 • Driftslignende udgifter
 • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg mv. Kommercielle formål

Hvordan kan man søge

For at søge skal man udfylde det ansøgningsskema, der vedrører Pulje til synliggørelse.
Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm yder råd og vejledning i forbindelse med ansøgning.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Budget og finansieringsplan
 • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Den Politiske Styregruppe, der foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de politisk vedtagne kriterier. For beløb under 50.000 kr. foretages en administrativ vurdering af sekretariatet for Kulturregion Storstrøm.