Litteratur-/ GrundkursusSkrive_unge_web

Skriveværkstedet er et tilbud i Kulturregion storstrøm til unge mellem 14-25 år. Værkstedet har to tilbud, Talentsporet og Det åbne spor.                       Skriveværkstedet skal bidrage til det samlede talent udviklingstilbud i Kulturregion Storstrøm, hvor unge forfattertalenter mellem 14-25 år kan indgå i et intensivt litterært grundkursus i et 1-årigt forløb, der forbereder til videregående uddannelser. Ligeledes tilbydes der åbne intensive skriveværksteder på grundkursus á en uges varighed for unge mellem 14-25 år, dette ses både som forberedelse til optagelsesprøven til Talentsporet og inspiration til de unge der overvejer at søge ind på Talentsporet.

Talentsporet.

Talentsporet er et intensivt litterært grundkursus med et års varighed for unge forfatter talenter, der er optagelsesprøve til Talentsporet, idet der er et større arbejdspres, årsprøve og studietur involveret i processen. Talentsporet følger Talentskolens studieordning og pædagogiske grundlag, og man er således forpligtet et helt år. Der er brugerbetaling på kurset.

Det åbne spor.

Det åbne spor er et tilsvarende tilbud, hvor der ikke er optagelsesprøve og man blot er forpligtet en uge. Det består af tre intensive kurser á 30 timer, hvor formålet er at give de unge lyst til at søge optagelse til Talentsporet. Der er ligeledes brugerbetaling på dette kursus.

Projekt perioden er 1 august 2013 -30 juni 2015.

Det er målet at gennemføre to skoleår, for at skabe de bedst udviklingsmuligheder også for den videre etablering.