Det er en blandet landhandel, derude i cyberspace, men der altså er rigtig mange spændende puljer og støtteordninger til alle slags projekter, der kunne interessere alle Jer i Kulturstrømmen:

Læs mere om uddannelsespulje til kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/uddannelelsespuljen.aspx

Cykelturisme? Er det noget for dig, så se mere her: http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/samarbejde/puljer/cykelpuljen/sider/default.aspx

 Har du gode ideer til hvordan kulturlivet kan samarbejde med folkeskolen i fremtiden, så er dette måske interessant for dig:  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Mar/140304-3-millioner-kroner-til-at-udvikle-folkeskolens-samarbejde

 Skulle man være den heldige ejer af en herregård, eller har du planer om et samarbejde med sådan én, så prøv lige at se her: http://www.fremtidensherregaard.dk/Aktuelt/Aktuelt/Byd%20indenfor%20p%C3%A5%20herreg%C3%A5rden

Udvikling af museerne er noget som Kulturministeriet har flere støttepuljer til: http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/nye-frister-soeg-puljer-til-udvikling-af-museerne/

Og har du bare en god idé som du mener Tryg Fonden kunne være interesseret i, så læs mere om fondens nye profil her: http://www.trygfonden.dk/Her-ansoeger-du