for rytmisk musik og folkemusik

Talentakademiet er et projekt der har til formål at styrke forholdet og inspirationen til at gå fra musikskolerne og videre til det Musikalske Grund Kursus og videre op til Konservatorierne. Dette projekt har optagelsesprøve, hvor der er plads til 30 elever.

Projektet løber parallelt med musikskolernes sæson 2013/2014 og incl. efteråret 2014.

Hver elev tildeles 30 min. Ugentlig hovedfagsundervisning på sin hjem-musikskole. På det klassiske akademi tilbydes der 45 min pr elev.

Da hørelæren er vigtig for den videre udvikling, indgår eleverne enten i den obligatoriske hørelæreundervisning der foregår på alle musikskolerne, eller i den målrettede rytmisk hørelæreundervisning, hvor der lægges vægt på de emner som den rytmiske musik inddrager, som vil finde sted på nogle af musikskolerne.

I projektets løbetid vil der 4 gange være stævner / camps hvor alle involverede deltager i disse, som vil løbe fra fredag til søndag. Til disse camps / stævner vil undervisningen være lagt i hænderne på de bedste lærere indenfor de fokusområder som er blevet udvalgt i samarbejde med eleverne forinden.