Jeg er gift og har en hjemmeboende datter på 19, og jeg bor i Sakskøbing. Jeg er uddannet Socionom fra RUC. Har arbejdet som journalist, redaktør, oversætter, socialrådgiver, beskæftigelses- og erhvervskonsulent, uddannelseskonsulent, hovedkasserer i HRF og IT systemudvikler.

Jeg har siden 1972 udgivet faglitteratur om historie, uddannelsespolitik (især uddannelse til ufaglærte) og IT. Siden 2010 har jeg udgivet 2 digtsamlinger og mine digte er udkommet på engelsk, svensk og Serbo-kroatisk. Var i 2012 medstifter af og blev valgt til formand for StORDstrømmen, den lokale forening for forfattere og illustratorer med tilknytning til Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Stevns og Faxe kommuner (www.stordstrømmen.dk).

Jeg vil bl.a. arbejde for:
 At midlerne til kulturstøtte i højere grad også kommer de mindre kulturaktører til gode, så man i kommunerne ikke enøjet satser størsteparten af midlerne på enkelte store etablerede og allerede kendte aktører.

Kommunernes bevillingspraksis bør koordineres. Midler til kulturelle aktiviteter bør som udgangspunkt ikke øremærkes til f.eks. annoncering eller andet. Det spænder ben for andre instansers bevillingsmuligheder. Fx er det ikke hensigtsmæssigt, at øremærke tilskud til annoncering, hvis der også skal gives fra Statens Kunstråd, hvor forudsætningen er at transport frem og tilbage betales for at tilskud til honorarer kan gives. 

Samarbejdsarrangementer med fx biblioteker, skoler osv. skal ikke automatisk udelukkes fra tilskud fra kommunerne, når tilskud søges af de arrangerende kulturaktører (og ikke af skoler, biblioteker mv.) og aktiviteten ikke kan dækkes af skoler m.v.s egne bevillinger.